Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Aktualności MAZOWIECKI I WARSZAWSKI FUNDUSZ FILMOWY ZAPRASZA FILMOWCÓW NA 8. EDYCJĘ KONKURSU

Aktualności

MAZOWIECKI I WARSZAWSKI FUNDUSZ FILMOWY ZAPRASZA FILMOWCÓW NA 8. EDYCJĘ KONKURSU

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy ogłasza 8. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej. Budżet konkursu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu m.st. Warszawy.

 

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Warszawą i województwem mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę a także udział w realizacji  twórców i przedsiębiorców z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. 

Warunki konkursu określa Regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2018 roku.

 

Wnioski na konkurs należy składać w dni robocze w tymczasowej siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie (wejście od ul. Telakowskiej), w godz. 10.00–16.00,   w pokoju nr 3.

Wnioski będą przyjmowane od 1 lutego 2018 roku od godz. 10.00.

Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2018 roku o godz. 16.00

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MIK. 

 

Wniosek powinien być złożony w formie papierowej w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie) oraz              w formie zapisu elektronicznego (1 szt.). 

Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze muszą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie). 

Wniosek w formie zapisu elektronicznego należy złożyć wraz z kompletem oddzielnych załączników na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (format PDF lub JPG), oznaczonym odpowiednio nazwą Wnioskodawcy oraz tytułem Filmu.

Regulamin Konkursu i formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej www.mwfc.pl lub  www.mff.mazovia.pl oraz w siedzibie MIK.

 

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!