Apel dokumentalistów

Apel dokumentalistów - po spotkaniach konsultacyjnych z TVP

20 kwietnia 2011 r. zakończyła się seria spotkań konsultacyjnych będących efektem Apelu polskich dokumentalistów do władz TVP SA. Przedstawiamy ogólny zarys dyskutowanych tematów oraz postulaty polskich dokumentalistów.

W grudniu 2010 roku dokumentaliści wystosowali Apel do władz Telewizji Polskiej SA o przywrócenie polskiego filmu dokumentalnego na anteny telewizji publicznej. W efekcie Apelu i rozmów toczących się wokół niego 28 marca 2011 r. doszło do spotkania, zorganizowanego przez prezydium Rady Programowej TVP, w którym wzięli udział:

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się z faktem, że rola filmu dokumentalnego jest szczególna, a telewizja publiczna jest najwłaściwszym miejscem do prezentacji polskiej twórczości dokumentalnej oraz, że dokument powinien być główną marką jakościową TVP. Kończąc spotkanie pan Marek Krawczyk – przewodniczący Rady Programowej TVP zaproponował powołanie zespołu roboczego, którego celem byłoby omówienie (w kontekście prac nad planami programowo-finansowymi TVP, które mają zostać przedstawione do zatwierdzenia KRRiT) postulatów zgłoszonych przez dokumentalistów. Dyrektor Jacek Snopkiewicz zaprosił przedstawicieli dokumentalistów do udziału w pracach Biura Koordynacji Programowej.

Odbyły się trzy spotkania (4, 11 i 20 kwietnia), w których ze strony środowiska filmowego uczestniczyli: Maria Zmarz-Koczanowicz, Paweł Łoziński, Maciej Cuske, Bartek Konopka, Kuba Cuman, Adam Ślesicki, Paweł Kędzieski, Dariusz Kowalski i Ewa Borguńska.
Omawiane problemy, pomysły i rozwiązania pogrupowane były w ogólne tematy: zakres tematyczny i rodzajowy produkcji filmów dokumentalnych z udziałem (lub produkowanych dla) TVP, planowana ramówka ze stałymi pasmami dla polskich filmów dokumentalnych, kierownictwo redakcji dokumentu i jego kompetencje, ciało konsultacyjno-doradcze dla kierownika redakcji, jawność i przejrzystość decyzji programowych i personalnych, zmiana systemu ROPAT, debiuty, standardy koprodukcji, licencje, finansowanie, współpraca pomiędzy TVP a PISF, prawa producentów, promocja.

20 kwietnia odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne. TVP przygotuje jego podsumowanie, które zostanie omówione z ich uczestnikami, a następnie przedstawione Radzie Programowej, Radzie Nadzorczej, Zarządowi TVP oraz dokumentalistom – sygnatariuszom Apelu.
Paweł Kędzierski zaproponował, aby efekty pracy grupy roboczej stały się jednym z głównych tematów najbliższego Forum Dokumentalistów SFP zaplanowanego na 28 maja 2011 r. w Krakowie. Do uczestnictwa w Forum zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich organów decyzyjnych, a ich spotkanie ma skupić się na dyskusji w sprawie przywrócenia miejsca filmu dokumentalnego na antenach telewizji publicznej.

Ewa Borguńska, dyrektor KIPA

AddThis Social Bookmark Button