Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Apel o otwarte konsultacje w sprawie przekształceń państwowych instytucji filmowych

Apel Stowarzyszenia Film 1,2


Niestety, informacje o procesie przekształceń prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego są niezwykle szczątkowe i pochodzą wyłącznie z nielicznych artykułów prasowych, często sprzecznych wobec siebie.

Jako przedstawiciele środowiska filmowego nie zgadzamy się z polityką MKiDN polegającą na ukrywaniu wiedzy o bieżących pracach organizacyjnych i przekształceniowych. Nie zgadzamy się na brak otwartych konsultacji ze środowiskiem filmowym. Jako profesjonaliści i praktycy nie tylko możemy wzbogacić merytorycznie planowane rozwiązania, ale przede wszystkim jesteśmy ich adresatami i domagamy się szczegółowego sprawozdania z prowadzonych działań, planowanych rozwiązań i strategii Ministerstwa w zakresie konstruowania nowego oblicza systemu kinematografii w Polsce. Olbrzymie nakłady finansowe zarówno publiczne jak i prywatne w tym sektorze obligują Pana do współdziałania i udzielenia rzetelnej informacji.

W szczególności nasza uwaga skierowana jest na przekształcane przez MKiDN tak ważne instytucje polskiego kina, jakimi są Studia Filmowe (dawne Zespoły Filmowe): KADR, OKO, PERSPEKTYWA, TOR, ZEBRA oraz Wytwórnie Filmowe: WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH i FABULARNYCH w Warszawie, i WYTWÓRNIA FILMÓW FABULARNYCH we Wrocławiu, a także plany nowych inwestycji w Łodzi i Warszawie.

Apelujemy do Pana, jako osoby prowadzącej przekształcenia w dziedzinie kinematografii, o przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych, na których MKiDN przedstawi swoje plany oraz sposób i cel ich przeprowadzenia. W ramach konsultacji możliwe będzie zarówno określenie zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów nowo utworzonych państwowych instytucji kultury jak również misji tych publicznych jednostek organizacyjnych i ich szczególnego miejsca na konkurencyjnym rynku produkcji filmowej.

Otwarta konsultacja społeczna, której oczekuje coraz większa część opinii publicznej, jest jedynym możliwym sposobem przeprowadzenia debaty nad przyszłą działalnością i sposobem zarządzania ww. instytucjami filmowymi.

Apel jest listem otwartym środowiska filmowego i przedstawicieli świata kultury. Po zebraniu podpisów, które można składać na stronie: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=8676 zostanie on dostarczony do sekretariatu Pana Ministra.

Stowarzyszenie Film 1,2

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!