Apel o otwarte konsultacje w sprawie przekształceń państwowych instytucji filmowych

Uchwała Walnego Zgromadzenia KIPA

Na mocy Ustawy o izbach gospodarczych (art.6) oraz w poparciu dla słusznych postulatów apelu oczekujemy od Pana Ministra pełnej informacji o sytuacji wynikającej z dotychczasowych przekształceń, oraz konsultacji i bieżącego komunikowania się ze środowiskiem filmowym, w tym również z samorządem gospodarczym jakim jest KIPA, działająca na mocy uprawnień nadanych  przez ustawę, w sprawie planów Ministerstwa  związanych z przyszłością WFDiF i innych kluczowych decyzji dotyczących polskiej kinematografii.

Walne Zgromadzenie
Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

AddThis Social Bookmark Button