Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Apele Apel producentów i twórców filmów dla dzieci i młodzieży Apel w sprawie filmów dla dzieci i młodzieży

Apel producentów i twórców filmów dla dzieci i młodzieży

Apel w sprawie filmów dla dzieci i młodzieży

Uchwała nr 3/2012 z dnia 05.06.2012
Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pana Bogdana Zdrojewskiego w sprawie filmów dla dzieci i młodzieży

 

Szanowny Panie Ministrze,

Dramatyczne położenie, w jakim od wielu lat znajduje się polska produkcja filmów dla dzieci i młodzieży, wymaga pilnej interwencji Pana Ministra w celu zaangażowania wszystkich sił i środków, aby przywrócić kulturze polskiej gatunek filmowy, który do niedawna był chlubą polskiej kinematografii.

We współczesnym świecie dobry jakościowo film jest jednym z podstawowych środków przekazu kulturowego i artystycznego, a film animowany dla dzieci również edukacyjnego i wychowawczego. Film dla dzieci, to znacząca część współczesnej kultury, a w dobie rozwoju mediów audiowizualnych, trudna do przecenienia część misji telewizji publicznej.

Te nieliczne filmy dla dzieci, które powstają w naszym kraju, reprezentują polską kinematografię na światowych festiwalach, zdobywają nagrody i są sprzedawane, a mimo to od 2009 roku, telewizja publiczna nie produkuje, ani nie współfinansuje żadnego serialu czy filmu dla dzieci!

Uczestnictwo telewizji publicznej w procesie wychowawczym i kulturotwórczym, przez wspieranie i rozwijanie polskiej produkcji filmowej dla dzieci i młodzieży, jest nie tylko ustawowym obowiązkiem nadawcy publicznego, ale oczywistą powinnością wobec naszych dzieci, rodzin, społeczeństwa i kultury narodowej.

Apelujemy do Pana Ministra o podjęcie pilnych i stanowczych działań, w tym finansowych, zmierzających do przywrócenia naszej kulturze i naszym dzieciom produkcji filmowej. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że bez rozwiązań systemowych, które stworzą w mediach publicznych stabilne mechanizmy finansowania lub współfinansowania z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, polska produkcja filmowa, w tym seriali animowanych dla dzieci i młodzieży, przestanie istnieć, podobnie, jak wysoko wykwalifikowane zespoły twórców animacji, do niedawna skupione wokół likwidowanych stopniowo studiów filmowych.

Walne Zgromadzenie
Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!