Apel producentów i twórców filmów dla dzieci i młodzieży

Apel w sprawie filmów dla dzieci i młodzieży

Uchwała nr 3/2012 z dnia 05.06.2012
Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Pana Bogdana Zdrojewskiego w sprawie filmów dla dzieci i młodzieży

 

Szanowny Panie Ministrze,

Dramatyczne położenie, w jakim od wielu lat znajduje się polska produkcja filmów dla dzieci i młodzieży, wymaga pilnej interwencji Pana Ministra w celu zaangażowania wszystkich sił i środków, aby przywrócić kulturze polskiej gatunek filmowy, który do niedawna był chlubą polskiej kinematografii.

We współczesnym świecie dobry jakościowo film jest jednym z podstawowych środków przekazu kulturowego i artystycznego, a film animowany dla dzieci również edukacyjnego i wychowawczego. Film dla dzieci, to znacząca część współczesnej kultury, a w dobie rozwoju mediów audiowizualnych, trudna do przecenienia część misji telewizji publicznej.

Te nieliczne filmy dla dzieci, które powstają w naszym kraju, reprezentują polską kinematografię na światowych festiwalach, zdobywają nagrody i są sprzedawane, a mimo to od 2009 roku, telewizja publiczna nie produkuje, ani nie współfinansuje żadnego serialu czy filmu dla dzieci!

Uczestnictwo telewizji publicznej w procesie wychowawczym i kulturotwórczym, przez wspieranie i rozwijanie polskiej produkcji filmowej dla dzieci i młodzieży, jest nie tylko ustawowym obowiązkiem nadawcy publicznego, ale oczywistą powinnością wobec naszych dzieci, rodzin, społeczeństwa i kultury narodowej.

Apelujemy do Pana Ministra o podjęcie pilnych i stanowczych działań, w tym finansowych, zmierzających do przywrócenia naszej kulturze i naszym dzieciom produkcji filmowej. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że bez rozwiązań systemowych, które stworzą w mediach publicznych stabilne mechanizmy finansowania lub współfinansowania z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, polska produkcja filmowa, w tym seriali animowanych dla dzieci i młodzieży, przestanie istnieć, podobnie, jak wysoko wykwalifikowane zespoły twórców animacji, do niedawna skupione wokół likwidowanych stopniowo studiów filmowych.

Walne Zgromadzenie
Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

AddThis Social Bookmark Button