Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Apele Apel producentów i twórców filmów dla dzieci i młodzieży TVP i MKiDN zadeklarowały stworzenie stabilnego mechanizmu finansowania produkcji dla najmłodszych

Apel producentów i twórców filmów dla dzieci i młodzieży

TVP i MKiDN zadeklarowały stworzenie stabilnego mechanizmu finansowania produkcji dla najmłodszych

12 lipca 2012 r. podczas spotkania w siedzibie MKiDN ze środowiskiem producentów i twórców filmów animowanych dla dzieci i młodzieży Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Juliusz Braun, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej zadeklarowali stworzenie stabilnego mechanizmu finansowania produkcji filmów dla najmłodszych. To efekt Apelu producentów i twórców filmów dla dzieci i młodzieży wystosowanego 10 stycznia 2012 r. do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Telewizji Polskiej S.A., Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Skarbu Państwa oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. W swoim Apelu producenci i twórcy pisali m.in. „Funkcjonujące na terytorium naszego kraju kanały tematyczne dla dzieci, podobnie jak szczątkowe pasma dziecięce w telewizjach prywatnych, wypełnione są produkcjami zagranicznymi, głównie amerykańskimi i azjatyckimi, których treść i forma były wielokrotnie już poddane publicznej krytyce. Jeśli polskie dzieci nie będą oglądały rodzimej produkcji, nie będą również odbiorcami polskich filmów fabularnych dla dorosłych. Pomimo misyjnego charakteru produkcji dla dzieci, Telewizja Polska, od kilku już lat, w bardzo ograniczonym stopniu finansuje polskie produkcje dla dzieci i młodzieży. Intencją naszą jest, przywrócenie polskiemu filmowi dziecięcemu i młodzieżowemu należnego mu miejsca w programach telewizji publicznej”.

Podczas warszawskiego spotkania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadeklarował wpisanie rozwiązań pozwalających na finansowanie filmów dla dzieci i młodzieży do programów operacyjnych (przewidując, że będzie na ten cel przeznaczone ok. 2 mln zł). Dodatkowo minister Zdrojewski powiedział, że „postara się doprowadzić do sytuacji, w której przynajmniej jedna seria 13-odcinkowa rocznie będzie powstawać z istotnym wkładem jakiegoś sponsora” dodając, że zależy mu na utworzenia takiej metody finansowania, w którym wpływy z filmów animowanych przeznaczane są na produkcję kolejnych tytułów. Ma służyć temu projekt digitalizacji animacji dla dzieci i planowane zapisy w umowach koprodukcyjnych pozostawiających nadawcy prawa telewizyjne, ale przekazujący producentowi prawa do pozostałych pól eksploatacji.

Z kolei Juliusz Braun, Prezes Zarządu TVP zadeklarował rokroczne przeznaczanie na produkcję filmów animowanych dla dzieci i młodzieży ok. 1 mln zł. Wspomniał, że TVP pracuje nad portalem edukacyjnym (platformą VOD z polskimi produkcjami animowanymi dla dzieci) oraz planami TVP uruchomienia kanału TV dla najmłodszych w 2014 roku. Ponadto Telewizja Polska jest w stanie dofinansować powstanie kontynuacji Baśni i bajek polskich (7 odcinków z planowanych 13 w ciągu czterech lat).

Ustalenia te uznano za przejściowe rozwiązania do końca 2013 roku, które mają posłużyć przywróceniu pozycji polskiej produkcji animowanej i wypracowaniu systemowych rozwiązań na lata 2014-2020.

***
Uczestniczyli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej Juliusz Braun, Dyrektor Biura Koordynacji Programowej Telewizji Polskiej Jacek Weksler, Dyrektor TVP1 Piotr Radziszewski, Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski, Przewodniczący Sekcja Filmu Animowanego Stowarzyszenia Filmowców Polskich Marek Serafiński, Przewodniczący Koła Realizatorów Filmów dla Dzieci i Młodzieży Andrzej Jasiewicz, Pełnomocnik Dyrektora PISF kierujący Działem Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych Wojciech Hoflik oraz producenci i twórcy filmów dla dzieci i młodzieży.
AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!