Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Apele Obywatele w sprawie mediów publicznych Konkurs na prezesa i członków Zarządu TVP - dokumentacja

Konkurs na prezesa i członków Zarządu TVP - dokumentacja

Od wiosny 2011 roku w Zarządzie Telewizji Polskiej zasiadają trzy osoby: Juliusz Braun (prezes) oraz Bogusław Piwowar i Marian Zalewski. Ich kadencja kończy się w kwietniu 2015 roku, jednak prasa już w marcu przewidywała, że ze względu na wybory prezydenckie, Zarząd kierował będzie spółką do czerwca. Wśród najpoważniejszych rywali Juliusza Brauna wymieniano przede wszystkim kończącą swoją kadencję na stanowisku dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszkę Odorowicz.

30 marca Rada Nadzorcza TVP ogłosiła na łamach "Rzeczpospolitej" i w Biuletynie Informacji Publicznej TVP konkurs na stanowisko prezesa i członków zarządu telewizji. Zgodnie z przyjętą uchwałą „w sprawie postępowania konkursowego na Członków Zarządu VII kadencji, w tym Prezesa Zarządu, Spółki Telewizja Polska S.A.” zarząd pozostanie trzyosobowy.

Należy tutaj zaznaczyć, że przepisy nie określają jasno ile osób musi zasiadać w Zarządzie TVP, a Rada Nadzorcza TVP utrzymując dotychczasowy 3-osobowy skład Zarządu kolejny raz odrzuciła jednocześnie złożony w grudniu 2014 roku apel Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o ograniczenie składu Zarządu TVP do jednej osoby. [Zarząd TVP wybiera Rada Nadzorcza TVP, a powołuje go Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - przyp red.]

Kandydaci swoje aplikacje konkursowe, których częścią jest m.in. przedstawienie planu rozwoju TVP, mogli składać do 24 kwietnia. Ostatecznie swoje kandydatury w konkursie złożyło 37 osób, z których 35 przeszło wymogi formalne. Rada Nadzorcza TVP otworzyła koperty z kandyturami 28 kwietnia.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:
1. Piotr Misiło
2. Anna Włodarczyk
3. Paweł Kossecki
4. Adam Piotr Mroczek
5. Iwona Sabina Schymalla
6. Marcin Balawajder
7. Robert Siemianowski
8. Zbigniew Jasiewicz
9. Piotr Ostrowski
10. Jarosław Modrzakowski
11. Robert Kozak
12. Jacek Weksler
13. Anira Joanna Wojan
14. Bogusław Piwowar
15. Juliusz Jan Braun
16. Wiesław Rola
17. Agnieszka Katarzyna Odorowicz
18. Luiza Barbara Woźniak
19. Urszula Ewa Rzepczak
20. Sławomir Zieliński
21. Bogumił Adam Osiński
22. Marian Zalewski
23. Maciej Domagała
24. Janusz Daszczyński
25. Małgorzata Maria Potocka
26. Piotr Andrzej Gaweł
27. Michał Robert Przymusiński
28. Piotr Pasiński
29. Andrzej Tomczak
30. Jarosław Pachowski
31. Liliana Otręba
32. Dariusz Zawiślak
33. Stanisław Wójcik
34. Paweł Krzysztof Korsun
35. Maciej Chmiel

Zgodnie z "Ogłoszeniem o konkursie na kandydatów na 3 (trzech) Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Spółki Telewizja Polska S.A." konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy obejmuje formalną ocenę zgłoszeń; drugi obejmuje merytoryczną ocenę zgłoszeń; a trzeci ma charakter rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami wskazanymi przez Radę Nadzorczą.

Jak mówi ogłoszenie podczas drugiego etapu konkursu Rada Nadzorcza dokuje oceny, uwzględniając następujące kryteria: doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania oraz radiofonii i telewizji; wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata; motywację kandydata do ubiegania się o funkcję Członka Zarządu.

Centrum Informacji TVP poinformowało w oficjalnym komunikacie Rady Nadzorczej TVP, że podczas posiedzenia 18 maja Rada wskazała kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na członków Zarządu Spółki, w tym prezesa.

Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:
1. Juliusz Jan Braun 
2. Janusz Daszczyński 
3. Piotr Andrzej Gaweł 
4. Jarosław Pachowski 
5. Iwona Sabina Schymalla 
6. Zbigniew Jasiewicz 
7. Bogusław Piwowar 
8. Wiesław Rola 
9. Urszula Ewa Rzepczak 
10. Stanisław Wójcik 
11. Marian Zalewski 
12. Sławomir Zieliński 

Do trzeciego etapu Rada Nadzorcza TVP nie zakwalifikowała niektórych kandydatów, których doświadczenie i uprawnienia zawodowe do ubiegania się o stanowisko prezesa lub członka Zarządu TVP jest niepodważalne. Wyeliminowanie ludzi kultury z trzeciego etapu konkursu wywołało falę oburzenia, zarówno w środowisku filmowym, kultury, nauki, jak i wśród dziennikarzy. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zażądało unieważnienia konkursu, ruch społeczny Obywatele Kultury wystosował List otwarty w sprawie mediów publicznych, w którym przeczytać można m.in. "Wczoraj Rada Nadzorcza TVP nie dopuściła do publicznego etapu konkursu na prezesa i członków zarządu Agnieszki Odorowicz, dyrektor PISF, b. wiceminister kultury i autorki ustawy o kinematografii, Jacka Wekslera, twórcy TVP Kultura i b. wiceministra kultury oraz Roberta Kozaka, b. dziennikarza i szefa oddziału polskiego BBC i szefa Wiadomości TVP w czasach prezesury Jana Dworaka. Wyeliminowanie w niejawnym trybie przed publicznymi przesłuchaniami osób o tak znaczącym dorobku merytorycznym, jest trudne do wytłumaczenia. Najbardziej logiczne wydaje się, że partyjna Rada Nadzorcza chciała, by kandydaci partyjni, którzy przeszli w komplecie do etapu publicznych przesłuchań, nie musieli się mierzyć w merytorycznej dyskusji z niepartyjnymi kandydatami". Pod listem podpisali się wybitni przedstawiciele kultury, w tym szefowie wielu organizacji ich reprezentujących. Swój list wystosował także ruch społeczny Obywatele Nauki.

Zaniepokojenie zaistniałą sytuacją wyraził także Prezydent RP Bronisław Komorowski [Prezydent jest zaniepokojony faktem, że już na początkowym etapie konkursu na członków zarządu TVP, rada nadzorcza podjęła decyzję o pominięciu kandydatów związanych z obszarem kultury - z oświadczenia Kancelarii Prezydenta - przyp. red.].

Mimo obywatelskich głosów środowisk kultury, nauki i prasy Rada Nadzorcza TVP nie zmieniła swojego zdania i do trzeciego etapu (25-27 maja 2015 r.) zaprosiła jedynie 12 osób pierwotnie wybranych do tej części konkursu. Decyzję tę podjęto podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady, jakie odbyło się 25 maja przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych.

Sandra Wilk

Audiowizualni.pl 2015

Źródła: Press.pl, Dziennik.pl, Onet.pl, Gazeta.pl, WIrtualnemedia.pl, Polska Agencja Prasowa
Tekst ogłoszenia o konkursie dostępny jest na stronie:
http://centruminformacji.tvp.pl/19459186/ogloszenie-o-konkursie-na-kandydatow-na-3-trzech-czlonkow-zarzadu-w-tym-prezesa-zarzadu-spolki-telewizja-polska-sa-przepro

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!