Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Apele Ratujmy WFDiF Oświadczenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)

Ratujmy WFDiF

Oświadczenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)

Warszawa, 8 maja 2009 r.

Oświadczenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)
w sprawie nowego planu zagospodarowania terenów przy ul. Chełmskiej 21

Tradycja i przyszłość Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych jest poważnie zagrożona. Na zlecenie miasta stołecznego Warszawy jedna z pracowni architektonicznych przygotowała plan zagospodarowania, w którym w pierwotnej wersji, zamiast WFDiF pojawiły się na tym terenie apartamenty, pas zieleni i nowe drogi. Projektant w żadnym stopniu nie uwzględnił ani istniejących budynków (de facto wszystkie zakwalifikował do wyburzeń), ani prawa własności (grunty należą do Skarbu Państwa, a WFDiF jest instytucją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). W tym projekcie, naszym zdaniem, kierowano się wyłącznie interesem jakiegoś przyszłego developera, który wykazał zainteresowanie atrakcyjną lokalizacją w Warszawie.

WFDiF złożyło w terminie uwagi do planu, kwestionując w całości zaprojektowane zmiany. Nie widzimy możliwości, aby jakiś nieznany z imienia i nazwiska projektant, za pieniądze publiczne decydował o przyszłości wartego ponad 200 mln zł majątku Skarbu Państwa. Miasto Warszawa nie zaproponowało innej lokalizacji ani też środków finansowych, aby majątek Wytwórni odtworzyć w innym miejscu.Będziemy konsekwentnie i do skutku walczyć o zachowanie Wytwórni w jej dotychczasowej lokalizacji i kształcie. Nowy plan zagospodarowania terenów przy Chełmskiej wyklucza prowadzenie i rozwój działalności WFDiF. Plan zakłada budowę nowych dróg (rozdzielając tym samym teren Wytwórni na 6 części), pozostawienie znaczących terenów zieleni parkowej oraz przeznaczenie części terenów do zabudowy usługowej, co spowoduje w przyszłości konieczność wyburzenia ponad 20 budynków, w tym Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Andrzeja Wajdy, nowych hal zdjęciowych, archiwum filmowego, zakładu montażu i dźwięku oraz części budynków Filmoteki Narodowej.

W budowę i modernizację tych obiektów tylko na przestrzeni ostatnich 10 lat zainwestowano ze środków publicznych ponad 150 mln zł. Nie przekonuje nas, ani całego środowiska filmowego, argument, że dla rozwoju miasta ważniejszy niż Wytwórnia o 60-leniej tradycji, jest pas zieleni i drogi do przyszłych apartamentów. Kategorycznie i konsekwentnie się temu sprzeciwiamy.

Zarówno my, jak i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mamy poważne wątpliwości nie tylko co do celu takiego ujęcia w planach terenu Wytwórni, ale także co do sposobu, w jakim to się odbywa. Nasze uwagi do planu zostały uwzględnione tylko w 5 proc. Zamiast apartamentowców z powrotem pojawiła się funkcja usługowa. Nie uwzględniono natomiast sugestii dotyczących nowego układu dróg, nie zrezygnowano też z zaplanowanych terenów zielonych. W miejsce części zieleni parkowej pojawiły się bowiem… wysokie drzewa, a dodatkowo na planie zaprojektowano „dominantę wysokościową” (np. wieżowiec?). Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwukrotnie interweniował u Prezydent Warszawy w tej sprawie, jednak jego pisma do dziś pozostały bez odpowiedzi. Świadczy to naszym zdaniem o ewidentnie złej woli odpowiedzialnych za tą
sprawę urzędników. Plan w zaproponowanej formie ponadto jest niezgodny z uchwałą Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta Warszawy, podjętą 5 marca br. oraz stanowiskiem Rady Dzielnicy Mokotów z dnia 24 marca 2009 r.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy ul. Chełmskiej 21 jest nowoczesną państwową instytucją filmową. To właśnie nasze laboratorium obsługuje obróbkę ponad 40 proc. powstających filmów. W tym roku uruchomiliśmy także produkcję i autoring kopii cyfrowych w formacie 4K. Wybudowaliśmy nowoczesne archiwum filmowe dla naszych zbiorów. Nasze hale filmowe mają prawie 100 proc. obłożenia. Planowaliśmy też w roku bieżącym rozpoczęcie budowy kolejnych dwóch hal. Na terenie Wytwórni ma swoją siedzibę ponad 40 firm i instytucji filmowych, w tym Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. W WFDiF zatrudnionych jest 260 osób, a w jej otoczeniu pracuje ponad 1500 osób. Wytwórnia nie otrzymuje żadnych dotacji z budżetu Państwa na swoje utrzymanie. Od lat za to wypracowuje zyski, które inwestuje w sprzęt, modernizację i produkcję nowych polskich filmów.
Nasuwa się zatem pytanie – komu to wszystko przeszkadza?

Włodzimierz Niderhaus
Dyrektor WFDiF

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!