Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Apele Ratujmy WFDiF Warszawscy radni w obronie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Ratujmy WFDiF

Warszawscy radni w obronie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Podczas ostatniej sesji Rada Warszawy jednogłośne przyjęła stanowisko w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc. Radni są zaniepokojeni przedstawionymi w ostatnim czasie planami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić zagrożenie dla funkcjonowania Wytwórni Filmowej przy Chełmskiej i wnoszą o jego zmianę. W przyjętym dokumencie zwracają się do Prezydenta m.st. Warszawy o zmianę obecnego projektu planu zagospodarowania przestrzennego  dla nieruchomości przy ul. Chełmskiej 21.

 

„Plan ten powinien gwarantować poszanowanie integralności obszaru Wytwórni w jej obecnych granicach jako terenu zabudowy usługowej bez zmiany układu komunikacji, a także umożliwić budowę nowych oraz modernizację istniejących już obiektów związanych z działalnością Wytwórn.” – czytamy w stanowisku Rady Warszawy.

Stanowisko Rady Warszawy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc jest ważną wytyczną dla Urzędu m.st. Warszawy, która powinna znacząco wpłynąć na kształt nowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Stanowisko to również kolejny ważny głos w publicznej dyskusji nad kontrowersyjnym planem zagospodarowanie, który wyklucza dalszą działalność cieszącej się już 60 – letnią tradycją WFDiF. W trwającą od kilku miesięcy obronę Wytwórni zaangażowało się już środowisko filmowe, mieszkańcy Warszawy, internauci oraz wielu polityków z różnych opcji politycznych.

Przedstawiony przez Urząd m.st. Warszawy plan zakłada na obecnym terenie Wytwórni daleko idące zmiany w zakresie infrastruktury drogowej, oraz uniemożliwia prowadzenie dalszej działalności WFDiF w obecnej formie. Zawarte w nim zapisy mogą w przyszłości spowodować konieczność wyburzenia ponad 20 budynków, w tym Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Andrzeja Wajdy, części budynków Filmoteki Narodowej, nowych hal zdjęciowych, archiwum filmowego, oraz zakładu montażu i dźwięku. Sprawa jest tym bardziej bulwersującą, że tylko w ciągu ostatnich 10 lat zainwestowano ze środków publicznych w budowę i modernizację tych obiektów ponad 150 mln zł. 

***

STANOWISKO NR 47
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc

Biorąc pod uwagę ponad sześćdziesięcioletnią tradycję i dokonania Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy ul. Chełmskiej oraz jej znaczenie dla Stolicy, szczególnie w kontekście starań o nadanie Warszawie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, radni miasta stołecznego Warszawy zaniepokojeni przedstawionymi w ostatnim czasie planami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić zagrożenie dla funkcjonowania Wytwórni Filmowej wnoszą do Prezydenta miasta stołecznego Warszawy o zmianę projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Chełmskiej 21.

Plan ten powinien gwarantować poszanowanie integralności obszaru Wytwórni w jej obecnych granicach jako terenu zabudowy usługowej bez zmiany układu komunikacji, a także umożliwić budowę nowych oraz modernizację istniejących już obiektów związanych z działalnością Wytwórni.

Wiceprzewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
( - )
Ligia Krajewska

 

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!