Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Apele Ustawa medialna/Media publiczne Konferencja Mediów Polskich o projekcie ustawy

Ustawa medialna/Media publiczne

Konferencja Mediów Polskich o projekcie ustawy

Oświadczenie/stonowisko Konferencji Mediów Polskich o projekcie Ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych

Warszawa, 10.04.2009 r. 

Stanowisko - oświadczenie

Podczas Konferencji zorganizowanej w dniu 9 kwietnia 2009 r. przez  Konferencję Mediów Polskich przy udziale przedstawicieli różnych środowisk dziennikarskich i mediów zostały zgłoszone wnioski o nie przyjmowanie wersji projektu Ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych przedstawionej w druku sejmowym nr 1847 i przeprowadzenie faktycznych konsultacji społecznych z możliwością czynnego uczestnictwa wszystkich środowisk mediów, również z udziałem ekspertów obecnych  na Konferencji.

Uczestnicy spotkania przypomnieli, iż istnienie mediów publicznych jest wartością ustrojową, tymczasem projekt stwarza realne zagrożenie dla ich dalszego istnienia.

W projekcie znajdujemy wiele niejasności, błędów, brak w nim spójnej koncepcji funkcjonowania mediów publicznych w ramach polskiego rynku audiowizualnego, w zgodzie z zasadami i regulacjami przyjętymi w Unii Europejskiej.

Projekt Ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych w przedstawionym kształcie dyskwalifikują podstawowe uchybienia:
 
1. Misję publiczną zastępują w projekcie nieograniczone zadania publiczne, a więc według dyskrecjonalnych ocen, także niezwiązane z misją mediów publicznych.

2. Proponowany fundusz misji publicznej zakłada jego faktyczne finansowanie  wyłącznie z budżetu państwa co nie jest zabezpieczone w ustawie budżetowej a jego wysokość może być dowolnie ustalana, według założeń aktualnej polityki finansowej państwa.

3. Projekt nie odnosi się w żaden sposób do cyfryzacji, nie przewiduje żadnych środków na pokrycie kosztów przechodzenia z systemu analogowego na cyfrowy, co wiąże się z koniecznością wydatkowania podwojonych kosztów w okresie przejściowym. Jako zadanie mediów publicznych określa także np. budowę i eksploatację stacji nadawczych , co w sytuacji przejścia na nadajniki cyfrowe sugeruje realizację tego zadania z Funduszu Misji Publicznej co uniemożliwi realizację innych zadań i  postawi  media publiczne- w tym ośrodki regionalne- w obliczu bankructwa.

W imieniu Konferencji Mediów Polskich
Krystyna Mokrosińska

 

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!