Ustawa medialna/Media publiczne

Opinie przedstawione Komisji Kultury przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

29.04.2009. Opinie przygotowane przez p. Elżbietę Kindler-Jaworską i p. Marka Markiewicza dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jednoznacznie krytykują projekt.

Elżbieta Kindler-Jaworska - konsultant ds. telewizji cyfrowej – potwierdza konieczność uwzględnienia procesu cyfryzacji mediów w najbliższej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Rozplanowany daleko w czasie projekt w żaden sposób nie odnosi się do tego nieuchronnego procesu. Opinia wskazuje na oczywiste ograniczenie finansowania mediów publicznych wynikające z proponowanych zapisów oraz z pominięcia zapewnienia warunków finansowych niezbędnych dla pełnienia przez TVP i PR ich zadań w środowisku cyfrowym. Zapisy te są sprzeczne z zobowiązaniami przyjętymi przez polski rząd wobec Unii Europejskiej. 
 
Marek Markiewicz - medioznawca, współtwórca ustawy o radiofonii i telewizji - wykazuje znaczące wykraczanie treści projektu poza tytuł i cele ustawy wyrażone w art.1, które de facto całkowicie zmienia strukturę organizacyjną mediów publicznych, system finansowania, rolę KRRiT i definicję misji publicznej.
 
Pełne teksty opinii są dostępne na stronie: www.sdp.pl/artviewer.php?article=599 

 

AddThis Social Bookmark Button