Ustawa medialna/Media publiczne

Opinie o projekcie ustawy medialnej na debacie Fundacji im. Stefana Batorego

20 kwietnia Fundacja im. Stefana Batorego zorganizowała debatę na temat projektu nowej ustawy medialnej. Udział w panelu wzięli: Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jan Dworak, dziennikarz, producent filmowy i telewizyjny, w latach 2004-2006 prezes Telewizji Polskiej; Aleksander Smolar - politolog, publicysta, prezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego; Andrzej Urbański – polityk, dziennikarz i publicysta, prezes Telewizji Polskiej.  W dyskusji uczestniczyli także Karol Jakubowicz - ekspert ds. radiofonii i telewizji oraz Maciej Strzembosz, prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Wypowiedzi dyskutujących kwestionują wiele istotnych zapisów obecnego projektu ustawy medialnej. Minister Bogdan Zdrojewski zwrócił przede wszystkim uwagę na zapisy odnośnie sposobów i terminów udzielania licencji – w ich obecnym kształcie mogą doprowadzić do tego, że ze wzgledów proceduralnych telewizja publiczna zostanie pozbawiona środków finansowych na poszczególne programy.

Jan Dworak skrytykował m.in. brak wyraźnego autorstwa obecnego projektu, rezygnację z należności 1,1 mld złotych z tytułu zaległego abonamentu oraz pomysł wieloosobowego zarządu, który nie daje realnych szans na odpolitycznienie mediów. Andrzej Urbański i Karol Jakubowicz przestrzegali przed pogłębieniem komercjalizacji mediów publicznych wynikającym z niewystarczajacych środków przeznaczonych przez ustawodawcę na ich utrzymanie.

Z kolei Maciej Strzembosz poinformował, że projekt w 11 punktach, budzi poważne wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Bardzo wątpliwa jest także notyfikacja nowego systemu finansowania mediów w Komisji Europejskiej. Zarzucił projektowi rezygnację z kulturotwórczej misję mediów publicznych na rzecz idei samego ukazywania tejże kultury.

Pełny zapis debaty znajduje się tutaj: www.batory.org.pl/debaty/media_lad.htm 

 

AddThis Social Bookmark Button