Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Apele Ustawa medialna/Media publiczne Uwagi SWS w kwestii prac Senatu RP nad ustawą medialną

Ustawa medialna/Media publiczne

Uwagi SWS w kwestii prac Senatu RP nad ustawą medialną

18.06.2009. Uwagi Stowarzyszenia Wolnego Słowa o ustawie medialnej.

Uwagi Stowarzyszenia Wolnego Słowa w kwestii prac Senatu RP
nad ustawą z dnia 21 maja 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych

  • 1. SWS popiera propozycję Biura Legislacyjnego Senatu, by w art. 16 ust. 3 otrzymał brzmienie: "3. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie zadań publicznych w dziedzinie usług medialnych określa corocznie ustawa budżetowa w kwocie nie niższej niż wpływy uzyskane w roku 2007 z opłat abonamentowych pobranych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314).". W przeciwieństwie do brzmienia tego ustępu w ustawie uchwalonej przez Sejm RP, taki zapis gwarantuje, że media publiczne otrzymają z budżetu środki w określonej wysokości. Jednocześnie pragniemy wskazać, że są to środki niewystarczające do sfinansowania zadań objętych licencjami programowymi na programy, które KRRiT będzie przyznawać nadawcom publicznym. Oznacza to, że nadawcy ci będą nadal finansowani głównie z dochodów reklamowych, z oczywistymi konsekwencjami jeżeli chodzi o komercyjny charakter i poziom programu.

  • 2. SWS usilnie apeluje o ponowne rozważenie i wycofanie się z pomysłu wydzielenia oddziałów terenowych TVP S.A. w osobne regionalne spółki telewizji publicznej. Podniesie to koszty funkcjonowania tych spółek, co przy niedostatecznym finansowaniu z budżetu oznaczać będzie ograniczenie środków dostępnych innym nadawcom publicznym. Jednocześnie przetnie współpracę programową i produkcyjną z antenami ogólnokrajowymi TVP S.A., która obecnie jest jednym z głównych środków zasilania finansowego oddziałów terenowych. Zgodnie ze ,,Sprawozdaniem Zarządu z wykorzystania przez TVP S.A. wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2008 r.", wpływy abonamentowe przekazane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji pokryły 56,0% kosztów programów regionalnych i pasm wspólnych Oddziałów Terenowych. 44,0% budżetu programowego zostało sfinansowanych z pozostałych środków TVP S.A. Tych środków teraz zabraknie. Nowe regionalne spółki telewizji publicznej będą zagrożone bankructwem.

  • 3. SWS popiera rozwiązanie zgodnie z którym zarządy spółek regionalnych powinny być jednoosobowe i apeluje o wprowadzenie takiego samego rozwiązania w spółkach ogólnokrajowych. Nadawcy publiczni staną wobec licznych wyzwań i potrzebować będą sprawnego, zdecydowanego zarządzania - trudnego do uzyskania w warunkach 3-osobowych zarządów, planowanych dla spółek ogólnokrajowych. Takie rozwiązanie tworzy pokusę rozbioru partyjnego zarządów a w konsekwencji całych spółek. Doświadczenia nagromadzone po 1994 r. pokazały, jak zgubne to może mieć skutki.

Wojciech Borowik
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa

 

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!