Ustawa medialna/Media publiczne

Tekst ustawy medialnej po rozpatrzeniu poprawek Senatu (24.06.2009)

Tekst ustawy medialnej ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Ustawa czeka na decyzję prezydenta RP.


USTAWA
z dnia 24 czerwca 2009 r.
 
o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
Art. 1.
Ustawa określa zadania publiczne w dziedzinie usług medialnych, zasady i warunki finansowania tych zadań, w tym zasady gospodarowania powierzonymi środkami pochodzącymi z budżetu państwa oraz organy właściwe w tych sprawach

DO POBRANIA PDF:  Tekst ustawy medialnej po rozpatrzeniu poprawek Senatu

AddThis Social Bookmark Button