Ustawa medialna/Media publiczne

List do władz RP. Apel w obronie Programu II Polskiego Radia

15.07.2009 w "Gazecie Wyborczej" ukazał się "List do władz RP. Apel w obronie Programu II Polskiego Radia" przedstawicieli środowisk twórczych. Publikujemy pełną treść listu.

Warszawa, 11 lipca 2009


My, niżej podpisani przedstawiciele środowisk twórczych i słuchacze Programu II Polskiego Radia zdecydowanie popieramy protest zespołu tej stacji doprowadzonej do katastrofalnej sytuacji finansowej. Sytuacja ta, grożąc unicestwieniem, uniemożliwia Dwójce utrzymanie dotychczasowego zakresu jej aktywności. Niekomercyjne programy kulturalne radia publicznego są chlubą rozwiniętych cywilizacyjnie krajów europejskich. Zniknięcie takiego programu z anteny Polskiego Radia byłoby hańbą dla Polski.

Program II Polskiego Radia to największa filharmonia i scena słowa w Polsce. Służy wszystkim mieszkańcom kraju, również, co szczególnie istotne, odbiorcom spoza wielkich miast. To jedyna stacja radiowa, która zapewnia Polakom tak szeroki dostęp do najwyższej kultury muzycznej i literackiej, również w regionach i środowiskach kulturalnie upośledzonych. To jedyny w Polsce wielki program edukacji kulturalnej młodzieży. Dwójka wspiera i organizuje koncerty i festiwale muzyczne, transmituje i omawia na antenie najważniejsze wydarzenia artystyczne. Promuje polską twórczość we współpracy z dziesiątkami radiostacji zagranicznych. Na antenie Dwójki szczególne miejsce zajmują Teatr Polskiego Radia, reportaż radiowy i audycje dokumentalne. W strukturze Programu II działa Radiowe Centrum Kultury Ludowej i Studio Eksperymentalne Polskiego Radia. Program ten wraz z zespołami radiowymi, z bezcennym archiwum nagrań stanowi niezbywalną część kultury narodowej. Współtworzy jej wartości jako forum publicznej debaty kulturalnej niezależne od doraźnych konfliktów politycznych. 

Wina za strukturalną i finansową dewastację Programu II obciąża kolejne sprawujące władzę w Polsce koalicje partyjne, postrzegające media przez pryzmat obecności w nich tematyki partyjnej, bez poszanowania dobrze wypełnianych powinności publicznych, w tym pracy Programu II Polskiego Radia. Koalicja rządząca w Sejmie poprzedniej kadencji okroiła  Dwójce zasięg radiowy. Obecna koalicja podcięła korzenie finansowe niekomercyjnego Programu II. Demagogiczna kampania wymierzona w abonament radiowo-telewizyjny, w zamyśle godząca w TVP, uderzyła przede wszystkim w Polskie Radio. Nie zaproponowano i nie zapewniono realnej alternatywy finansowej dla abonamentu, np. takiej, jaka zawarta jest w Projekcie Obywatelskim ustawy medialnej. Żadne argumenty, powołujące się na rzekome dobro obywateli, nie przesłonią skali dokonanej dewastacji ani lekceważenia aspiracji kulturalnych, godności i podmiotowości społeczeństwa polskiego. 

Zdecydowanie sprzeciwiamy się tego rodzaju praktykom. Apelujemy o zaprzestanie działań, prowadzących do bankructwa mediów publicznych w Polsce. Apelujemy o zapewnienie stacjom Polskiego Radia i TVP należytego finansowania, o umożliwienie im wywiązania się z publicznych powinności w zakresie kultury, edukacji i informacji. 

Wnosimy o specjalną czasową dotację rządową dla Programu II Polskiego Radia, by antena ta utrzymała aktywność na miarę potrzeb kulturalnych Polaków, na miarę aktywności tego rodzaju stacji w Europie i na świecie. Dotacja ta powinna rekompensować skutki gwałtownego spadku ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego po pochopnych zapowiedziach jego likwidacji. Przypominamy o możliwości odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez Prezydenta RP, Sejm i Senat, co pozwoliłoby ustanowić odpartyjniony model zarządu mediami publicznymi. 

Apelujemy o ponadpartyjny consensus w kwestii statusu mediów publicznych, o nieuleganie politycznym partykularyzmom i naciskom grup interesu. Czynimy to w chwili szczególnej, która od osób odpowiedzialnych wymaga mądrości i elementarnej uczciwości.

Podpisani - w kolejności alfabetycznej:

Arkadiusz BAGŁAJEWSKI - red. naczelny kwartalnika literackiego "Kresy"
Stanisław BALBUS - profesor UJ, UW, literaturoznawca
Edward BALCERZAN - profesor UAM, członek korespondent PAU, literaturoznawca, pisarz
Bogumiła BERDYCHOWSKA – publicystka
Jan BERNAD – dyrektor artystyczno-programowy Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
Marcin BŁAŻEWICZ – profesor, kompozytor, dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniw. Muz. F. Chopina w Warszawie
Hanna BOCHEŃSKA-JEDLICKA - historyk
Anna BOLECKA – pisarka
Jerzy W. BOREJSZA – profesor UMK, historyk, kierownik Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej Instytutu Historii PAN
Wojciech  BOROWIK -  prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Kazimierz BRAKONIECKI - poeta, animator kultury, współtwórca Wspólnoty Kulturowej "Borussia"
Małgorzata BRAUNEK – aktorka
Jacek BROMSKI – prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Ryszard BUGAJSKI – reżyser
Maciej CISŁO - poeta
Maja CHADRYŚ-ENGELKING - popularyzator kultury, Centrum "Łowicka"
Mirosław CHOJECKI - honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Marek CHOŁONIEWSKI – kompozytor, prezes Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej
Teresa CHYLIŃSKA – muzykolog
Jerzy CZECH – tłumacz, pisarz
Małgorzata CZERMIŃSKA - profesor UG, historyk literatury
Krzysztof CZYŻEWSKI –  dyrektor Ośrodka „Pogranicze”
Piotr DEJMEK – producent filmowy i telewizyjny, aktor
Krzysztof DOROSZ – eseista, dziennikarz BBC i PR, członek Zarządu Polskiego PEN Clubu
Janusz DRZEWUCKI – poeta, krytyk literacki, redaktor naczelny "Czytelnika"
Marek EDELMAN - działacz polityczny i społeczny, lekarz kardiolog, ostatni żyjący przywódca powstania w getcie warszawskim
Leszek  ENGELKING - pisarz, tłumacz, literaturoznawca, UŁ
Maciej ENGLERT – reżyser, prezes Unii Polskich Teatrów
Ludwik ERHARDT -  krytyk muzyczny, muzykolog
Barbara FATYGA - profesor, socjolog i antropolog społeczny
Piotr FRĄCZAK – prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych
Grzegorz GAZDA – literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Michał GŁOWIŃSKI - profesor IBL PAN, historyk literatury, pisarz
Manuela GRETKOWSKA – pisarka, felietonistka
Grzegorz GROMADZKI – dyr. progr. współpracy międzynarodowej Fundacji im. Stefana Batorego
Justyna GUZY – historyk sztuki, tłumaczka
Danuta GWIZDALANKA - muzykolog
Julia HARTWIG – poetka
Zofia HELMAN – profesor UW, muzykolog
Agnieszka HOLLAND – reżyser, scenarzystka
Jacek HOŁÓWKA – profesor, etyk
Paweł HUELLE – pisarz
Katarzyna JABŁOŃSKA – dziennikarka, sekr. red. miesięcznika „WIĘŹ”
Karol JAKUBOWICZ - medioznawca
Anna JANKO - pisarka
Jerzy JARZĘBSKI - profesor UJ, historyk literatury, członek Zarządu Polskiego PEN Clubu
Grzegorz JARZYNA – reżyser
Jerzy JEDLICKI  – profesor PAN, historyk
Aldona JAWŁOWSKA – prof. dr hab., socjolog kultury
Paweł KĄDZIELA - historyk literatury, edytor
Bożena UMIŃSKA-KEFF – poetka, publicystka
Krzysztof KNITTEL – prezes Polskiej Rady Muzycznej
Krystyna KOFTA - pisarka
Mieczysław KOMINEK – prezes Polskich Nagrań, dyrektor Polskiego Centrum Informacji Muzycznej
Jacek KORCZAKOWSKI – prezes Związku Polskich Kompozytorów i Autorów ZAKR
Jerzy KORNOWICZ – prezes Związku Kompozytorów Polskich
Lidia KOŚKA - historyk literatury, edytor
Włodzimierz KOTOŃSKI – profesor, kompozytor
Justyna KOWALSKA – kompozytorka
Sergiusz KOWALSKI - socjolog, historyk idei
Zygmunt KRAUZE – profesor, kompozytor
Zofia KRÓL -  wiceredaktor naczelna „Dwutygodnika”
Ewa KULIK-BIELIŃSKA - tłumaczka, działaczka opozycji demokratycznej, dyrektor ds. informacji i rozwoju Fundacji im. Stefana Batorego
Joanna KURCZEWSKA  - profesor PAN, UW, socjolog, b. członek Rady Programowej Polskiego Radia
Aleksander LASOŃ – profesor, kompozytor
Bogusława LATAWIEC – pisarka
Elżbieta LEMPP - artysta fotografik
Antoni LIBERA – pisarz
Bronisław MAJ – pisarz, UJ
Piotr Malecki - profesor, fizyk, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
Teresa MALECKA -  profesor Ak. Muz. w Krakowie, teoretyk muzyki
Monika MAMIŃSKA-DOMAGALSKA – prezes Fundacji „Muzyka Kresów”
Wojciech MARCZEWSKI – reżyser
Alicja MATRACKA-KOŚCIELNY - dyrektor Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, muzykolog
Ewa MATYWIECKA - historyk literatury
Piotr MATYWIECKI - poeta, eseista
Andrzej MENCWEL - profesor, historyk literatury i kultury
Ryszard MIAZEK – działacz PSL, dziennikarz, b. prezes Polskiego Radia
Piotr MITZNER -  pisarz, profesor UKSW
Krzysztof MEYER – profesor, kompozytor, autor książek o muzyce
Grzegorz MICHALSKI – prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego
Jacek MOSKWA - wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Marek MOŚ - dyrektor AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy
Piotr MUCHARSKI - z-ca red. nacz. „Tygodnika Powszechnego”
Piotr MÜLDNER-NIECKOWSKI - pisarz
Krzysztof MYSZKOWSKI - pisarz, redaktor naczelny "Kwartalnika Artystycznego"
Anna NASIŁOWSKA – profesor IBL PAN, historyk literatury, pisarka
Zbigniew NOSOWSKI - red. naczelny miesięcznika "WIĘŹ"
Stanisław OBIREK - teolog, historyk, publicysta
Andrzej OSĘKA - krytyk sztuki, publicysta
Agata PASSENT -  dziennikarka, Prezes Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej
Elżbieta PENDERECKA - prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, dyrektor Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
Krzysztof PENDERECKI – kompozytor
Zbigniew PENHERSKI – kompozytor
Adam POMORSKI – wiceprezes Polskiego PENClubu
Maria POPRZĘCKA – prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Paweł POTOROCZYN – dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza
Magdalena RADZIEJOWSKA – dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie
Mirosław SAWICKI - nauczyciel, były minister edukacji narodowej
Paula SAWICKA - Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Andrzej SEWERYN -  aktor, reżyser, pedagog
Elżbieta SIKORA -  kompozytorka, dyrektor artystyczny Festiwalu „Musica Electronica Nova” Wrocław 2011
Barbara SKARGA – profesor, filozof
Adam SŁAWIŃSKI – prezes Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej
Władysław SŁOWIŃSKI – dyr. fest. Warszawskie Spotkania Muzyczne, wiceprezes Oddz. Warszawskiego Związku Komp. Polskich
Aleksander SMOLAR- Prezes Fundacji im Stefana Batorego
Eugeniusz SMOLAR - Centrum Stosunków Międzynarodowych, b. dyr. Sekcji Polskiej BBC, b.czł. Zarządu PR SA.
Iwona SMOLKA - członek prezydium Zarządu  Polskiego PENClubu
Piotr SOMMER – poeta, redaktor naczelny „Literatury na Świecie”
Andrzej SOSNOWSKI – poeta
Dorota STALIŃSKA – aktorka
Beata STASIŃSKA – wydawca
Sergiusz STERNA-WACHOWIAK - prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Jan STĘSZEWSKI – profesor, muzykolog
Maciej STRZEMBOSZ – prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych
Leszek SZARUGA - profesor, pisarz i krytyk literacki
Małgorzata SZEJNERT – reporterka, pisarka; Magdalena ŚRODA - profesor, etyk, historyk kultury, publicystka
Janusz TAZBIR - profesor, historyk
Andrzej TITKOW - reżyser filmowy, poeta
Mieczysław TOMASZEWSKI – profesor Ak. Muz. w Krakowie, muzykolog
Magdalena TULLI - pisarka
Andrzej WAJDA – reżyser
Andrzej WERNER – profesor IBL PAN, krytyk literacki i filmowy
Antoni WICHEREK – dyrygent, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
Adam WIEDEMANN – pisarz
Tadeusz WIELECKI – dyr. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, kompozytor
Joanna WNUK-NAZAROWA – dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
Krystyna ZACHWATOWICZ-WAJDA – profesor ASP w Krakowie, scenograf, aktorka
Bohdan ZADURA - poeta, redaktor naczelny miesięcznika "Twórczość"
Lidia ZIELIŃSKA - kompozytorka, profesor Ak.Muz. w Poznaniu, wiceprezes Związku Kompozytorów Polskich, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej.


 

AddThis Social Bookmark Button