Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Apele Ustawa medialna/Media publiczne :: WAŻNE:: Przesłanie Kongresu Kultury

Ustawa medialna/Media publiczne

:: WAŻNE:: Przesłanie Kongresu Kultury

Tekst przesłania Kongresu Kultury Polskiej.

Przesłanie Kongresu Kultury 

 • 1. Wolność twórcza i prawa do swobodnej wypowiedzi artystycznej. 
  Prawne i instytucjonalne zagwarantowanie wolności twórczej, wolności wypowiedzi artystycznej oraz mecenatu Państwa nad projektami nowatorskimi, poszukującymi, pobudzającymi dyskurs intelektualny i wyznaczającymi w kulturze i sztuce. Prawo prezentowania sztuki i kultury obywatelom o różnych światopoglądach, zabezpieczenie twórców przed autocenzurą i zagrożeniami wynikającymi z niejasno sformułowanych przepisów karnych.

 • 2. Polscy obywatele zasługują na realny mecenat państwa i samorządu nad kulturą i sztuką.
  Rządzący powinni uznać, że inwestycja w kulturę, to inwestycja w przyszłość i nowoczesną gospodarkę opartą na przemysłach kreatywnych. Oczekujemy inwestycji w kulturę na poziomie średniej europejskiej.

 • 3. Decyzje o finansowaniu kultury powinny być uspołecznione i transparentne, podejmowane w oparciu o opinie eksperckie.
  Postulujemy powołanie niezależnych instytutów odpowiedzialnych za rozwój poszczególnych dziedzin sztuki i edukacji kulturalnej.

 • 4. Oczekujemy realnego programu zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.
  Przeprowadzenia cyfryzacji i zapewnienia powszechnego dostępu obywateli do zbiorów muzeów, bibliotek, archiwów muzycznych i audiowizualnych oraz filmotek.

 • 5. Postulujemy wprowadzenie do programów szkolnych edukacji kulturalnej i edukacji medialnej na równych prawach z ważnymi dziedzinami wiedzy i edukacji.

 • 6. Oczekujemy lepszej promocji polskiej kultury i polskich twórców za granicą. 
  Zapewnienia, polskiej publiczności dostępu do najwybitniejszych osiągnięć twórców spoza Polski.

 • 7. Żądamy skutecznej ochrony własności intelektualnej i praw autorskich, zapewniającej ochronę autorów i powszechny dostęp do dóbr kultury.

 

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!