Ginące zawody związane z poligrafią (drukarnie)

Automatyzacja, komputery i informatyka sprawiły, że poligrafia w stosunkowo krótkim czasie przeszła ogromne zmiany. Cyfryzacja procesu drukarskiego zmieniła nie tylko technologię, procesy wydawnicze i organizację pracy, ale także wprowadziła inne materiały i maszyny do drukarni. Rozwój systemów DTP doprowadził w zasadzie do likwidacji tzw. gorącego składu, wraz z którym odchodzą także dawni specjaliści z rozbudowanych w Polsce działach przygotowalni form drukowych.

Lista ginących zawodów związanych z poligrafią:

Zecer (także: składacz ręczny) – pracownik drukarni odpowiadający za składanie czcionek i innych elementów tekstu i form drukowych (tabele, wzory) w kasetach, które są później oddawane na prasy typograficzne. Zecer odpowiadał więc za skład ręczny lub maszynowy wydawnictwa, gazety itd.

Zecer – operator odlewarki monotypowej – pracownik składający tekst z na bieżąco odlewanych pojedynczych czcionek (monotypów).

Linotypista (także: maszynkarz) – zecer – operator odlewarki linotypowej – pracownik składający tekst z odlewanych na bieżąco całych wierszy tekstu o szerokości szpalty.

Maszynista sitodrukarz – drukarz specjalizujący się w obsłudze maszyn drukarskich pracujących w technice sitodruku (m.in. naświetla i wytrawia sita do sitodruku).

Fotograf reprodukcyjny – fotograf wykonujący reprodukcje rozmaitych dzieł najczęściej pochodzących z archiwów, muzeów itp.

Retuszer – pracownik drukarni (przygotowalni) odpowiadający za retusz zdjęć, fotomanipulacje, renowacje fotografii lub reprodukcji na kliszach fotograficznych. 

Pozostałe zagrożone zawody:

Maszynista offsetowy – drukarz specjalizujący się m.in. w obsłudze maszyn drukarskich offsetowych arkuszowych.

Maszynista typograficzny – drukarz specjalizujący się w obsłudze maszyny drukarskiej typograficznej.

Maszynista wklęsłodrukowy – maszynista maszyn wklęsłodrukowych – drukarz pracujący na maszynach tego typu (m.in. wytrawia formy drukowe).

Montażysta offsetowy – pracownik drukarni, który montuje na folii teksty książek i druków wielobarwnych. Gotowy produkt jest przekazywany do naświetlania na płyty offsetowe.

Poligraf (także kopista) – pracownik drukarni, który naświetla i wywołuje płyty offsetowe.

Trawiacz – pracownik drukarni zajmujący się wytrawianiem walców (bębnów) w technice rotograwiutorowej (wklęsłodruku).

Krajacz – pracownik drukarni odpowiadający za krojenie papieru do druku do odpowiedniej wielkości.

Introligator – maszynista maszyn introligatorskich obsługujący m.in. falcerkę, klejarkę na gorąco, zszywarkę, gilotynę, maszynę do sztancowania czy bigówkę. Jest więc odpowiedzialny za oprawienie i wykończenie (obcięcie) książki, katalogu, itp.

Konserwator wałków
Operator prasy
Operator prasy do rytowania
Nakładacz [w zasadzie: nakładacz na maszyny drukujące]
Operator maszyny offsetowej
Operator maszyny dociskowej
Operator maszyny rolowej

Nowe zawody w poligrafii:

Maszynista fleksograficzny – drukarz specjalizujący się w obsłudze maszyny drukarskiej fleksograficznej (druk wypukły).

Operator DTP – pracownik odpowiadający za skład i łamanie komputerowe, najczęściej pracujący na programach Quark lub InDesign.

Sandra Wilk, Audiowizualni.pl 2015

AddThis Social Bookmark Button