Ginące zawody związane z mediami tradycyjnymi (gazety)

Kryzys, jaki przeżywają media drukowane od pierwszej dekady XXI wieku owocuje licznymi cięciami w zespołach dziennikarskich. Redakcje stają się coraz mniejsze przez co większość ich składu stanowią dziennikarze bez wyraźnej specjalizacji - obsługujący wiele zakresów tematycznych, czasem nawet tworzący tzw. farmy treści. Prasa codzienna ulega ogromnym przemianom w obliczu rozwoju mediów elektronicznych, a spadek sprzedaży gazet i rodząca się z niego potrzeba oszczędności, sprawia, że wydawcy doprowadzają do powolnej śmierci wielu zawodów. 

Zawody wymarłe:

Goniec - pracownik sprzedający na ulicy gazety "z ręki", zachęcający do kupna poprzez wykrzykiwanie nagłówków czy najważniejszych wiadomości. Pracę tę dawniej wykonywały m.in. dzieci, które biegły przez ulicę wykrzykując tytuły prasy porannej czy popołudniowej.  

Ginące zawody związane z mediami tradycyjnymi (gazetami)

Depeszowiec – pracownik odpowiadający za odbiór depesz (np. telefonicznych) i faksów z telefaksu oraz za ich rozdział pomiędzy odpowiednie działy lub pracowników redakcji.

Maszynista – pracownik z tzw. hali maszyn zajmujący się przepisywaniem nagranych (dawniej na taśmach) wywiadów, przepisywaniem faksów, wycinków prasowych czy innych materiałów tekstowych na potrzeby wydawnictwa.

Stenotypista (czasem: stenograf) – pracownik zapisujący mowę znakami specjalnymi znakami – skróconą, symboliczną metodą zapisu lub odczytujący taki zapis. Stenotypista może zapisywać mowę zarówno ręcznie jak i na specjalnej maszynie stenotypicznej. Zapis mowy bieżącej stosowany był/jest przede wszystkim w parlamentach, sądach (w niektórych krajach za dowód sądowy wciąż uznawany jest jedynie stenogram a nie nagranie dźwiękowe), biurach, dziennikarstwie i w wojsku.

Archiwista – pracownik zajmujący się archiwizowaniem i sortowaniem wycinków prasowych oraz innych materiałów informacyjnych (czasem także zdjęć) w odpowiednich teczkach tematycznych. Wycinki te służą do tworzenia dokumentacji (tzw. backgroundu) w pisaniu bieżących artykułów powiązanych tematycznie z innymi wcześniejszymi wydarzeniami lub będących ich kontynuacją.

Korektor – pracownik odpowiadający za korektę ortograficzną i stylistyczną (czasem także za redakcję) tekstów publikowanych w wydawnictwach i prasie. W dobie mediów elektronicznych potrzeba zatrudnienia korektorów staje się coraz mniejsza, co wyraźnie odbija się na jakości tekstów.

Redaktor techniczny – pracownik odpowiadający za jakość techniczną materiałów przygotowywanych do druku, odpowiada m.in. za dobór i jakość zdjęć, układ i czytelność poszczególnych tekstów na kolumnach, układ i rozkład tekstu itp.

Sekretarz redakcji – dziennikarz odpowiadający za zamawianie poszczególnych materiałów, organizację pracy, terminy i przygotowanie poszczególnych kolumn do druku.

Redaktor czytający (także: Pierwsze oko) – dziennikarz nie uczestniczący w tworzeniu bieżącego numeru gazety, którego zadaniem jest przeczytanie i ocena całości wydania przed wysłaniem go do druku. W redakcjach tabloidów jako „pierwsze oko” bywa zatrudniana osoba bez kwalifikacji zawodowych do oceny zawartości numeru gazety z punktu widzenia zwykłego czytelnika.

Rysownik – plastyk, którego zadaniem jest ilustrowanie artykułów czy materiałów, do których niemożliwym jest dobranie zdjęcia. Rysownik często odpowiada także za rysunki satyryczne, karykatury lub krótkie komiksy publikowane na łamach wydawnictwa.

Dokumentalista – pracownik lub dziennikarz, którego zadaniem jest przygotowanie dokumentacji i ustalenie faktów do artykułu pisanego przez innego dziennikarza. Dokumentalista odpowiada także za znalezienie kontaktów do bohaterów pisanego materiału, wybranie potrzebnych wycinków prasowych, przeprowadzenia rozmów wstępnych itp.

Inne zagrożone zawody:

Krytyk – dziennikarz piszący recenzje muzyczne, filmowe, teatralne itp.

Reporter – dziennikarz zbierający w terenie materiały do artykułów.

Fotograf – fotograf pracujący dla redakcji i obsługujący bieżące wydarzenia (w odróżnieniu od fotografów pracujących dla agencji fotograficznych).

Dziennikarz – dziennikarz z własną specjalizacją, posiadający wiedzę lub wykształcenie o konkretnej dziedzinie, posiadający umiejętność analizy sytuacji, wyciągania wniosków i kształtowania niezależnej opinii.

Zagrożone zawody pokrewne:

Kioskarz

Sandra Wilk, Audiowizualni.pl 2015

AddThis Social Bookmark Button