Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home O nas Czym jest serwis Audiowizualni.pl?
Czym jest serwis Audiowizualni.pl?

Serwis Audiowizualni.pl

Serwis Audiowizualni.pl to projekt Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne realizowany wraz z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych od 2008 roku. Projekt jest skierowany przede wszystkim do producentów filmowych i telewizyjnych, przedstawicieli zawodów związanych z rynkiem audiowizualnym ale także witryną, która wskazuje na istotną rolę producenta w procesie realizacji filmu oraz dostarcza narzędzi do rozwoju produkcji filmowej.

Zespół Audiowizualni.pl składa się z zawodowych dziennikarzy o specjalizacji filmowej, większość z nich ma także specjalizacje z innych dziedzin kultury oraz doświadczenie w tworzeniu baz danych. Ze względu na szeroki zakres tematyki serwisu do rozwoju projektu zapraszani są współpracownicy o innych wiodących specjalizacjach.  

Najważniejsze działy Audiowizualni.pl to serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych, bazy danych systematyzujące informacje o rynku audiowizualnym w Polsce oraz zbiór informacji skierowanych dla profesjonalistów.

Witryna Audiowizualni.pl jest jedną z nielicznych w branży audiowizualnej w pełni przystosowaną do odbioru przez osoby niepełnosprawne, jej kody HTML i CSS są przyjazne dla programów wspomagających ruch myszki lub nawigacji z poziomu klawiatury w przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, powsiada także wersję kontrastową ułatwiającą używanie jej przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Spełniamy dyrektywy europejskie i posługujemy się dwoma certyfikatami W3C.

Od 13.01.2013 roku strona jest zintegrowana ze wszystkimi najważniejszymi serwisami społecznościowymi, dzięki czemu każdy opublikowany na niej tekst może zostać przez posiadaczy profili na Facebooku, Google+, Twitterze, Myspace, Blogerze itp. w prosty sposób udostępniony. Posiada także kanały wideo, w których publikowane są wybrane materiały audiowizualne producentów zrzeszonych w KIPA czy filmy promocyjne Regionalnych Funduszy Filmowych. Premiera nowej strony przyniosła także inne funkcjonalności, zmianę organizacji informacji, nową nawigację czy szatę graficzną. Największą organizacyjną zmianą w nowej witrynie jest zgromadzenie wszystkich dotychczas opracowanych przez zespół Audiowizualni.pl baz danych w jednym miejscu (dział Rynek Filmowy). Ta część strony jest od lat sercem całego serwisu Audiowizualni.pl, a zaproponowane rozwiązanie ułatwia widzom, producentom filmowym, promotorom, dziennikarzom, badaczom, naukowcom itp. zdobywanie informacji o poszczególnych częściach rynku branży audiowizualnej. W sezonie 2011/2012 praca zespołu dziennikarsko-dokumentacyjnego w zakresie badań rynku filmowego jest współfinansowana przez PISF.

Więcej:

Projekty KIPA - Audiowizualni.pl 

Kontakt z redakcją Audiowizualni.pl

Pobierz logo Audiowizualni.pl

Audiowizualni bez barier - dwa certyfikaty W3C

Certyfikat zgodności kodu (X)HTMLCertyfikat zgodności kodu CSS KIPA i serwis Audiowizualni.pl od września 2011 r. mogą używać certyfikatów W3C dotyczących poprawności kodu (X)HTML i CSS. Dzięki poprawności kodu witryny serwis Audiowizualni.pl spełnia podstawowe wymogi dostępności dla osób wykluczonych, w tym osób niepełnosprawnych, stawianych przez Unię Europejską.

Czytaj więcej: Audiowizualni bez barier - dwa certyfikaty W3C

Pliki cookies

KIPA, FPCA, SARA i Audiowizualni.pl informują, że na swoich stronach internetowych stosują pliki cookies.

Używamy ciasteczek (plików cookies) w celu gromadzenia danych statystycznych, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron, a korzystając z naszych serwisów/stron wyrażacie Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o celu używania i zmianie ustawień ciasteczek w przeglądarce tutaj.

Regulamin

Regulamin

Zasady korzystania z serwisów internetowych działających pod domenami www.audiowizualni.pl i www.kipa.pl oraz pod poddomenami www.sara.kipa.pl, www.international.sara.kipa.pl i www.international.kipa.pl. Regulamin obejmuje również zasady korzystania z poddomeny www.mlodzi.kipa.pl, którego wydawca określony został osobno w § 1 ust. 2.

§ 1 – informacje ogólne

1. Serwisy działające pod wskazanymi domenami i poddomenami prowadzi Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21/28c we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21/28c. Zespół przygotowujący te serwisy określany będzie w niniejszym Regulaminie zespołem Audiowizualni.pl.
2. Serwis działający pod poddomeną www.mlodzi.kipa.pl prowadzi Sekcja Młodych Producentów KIPA, a jego wydawcą jest Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21/28c. KIPA jest jedynym podmiotem odpowiadającym za prawidłowe funkcjonowanie i treść opublikowaną w serwisie www.mlodzi.kipa.pl. Zespół przygotowujący ten serwis obowiązują zasady, jakimi kieruje się zespół Audiowizualni.pl, dlatego też wszystkie zapisy dotyczące w niniejszym regulaminie zespołu Audiowizualni.pl należy traktować jako tożsame z zespołem Sekcji Młodych Producentów KIPA.
3. Warunkiem korzystania z usług informacyjnych, edukacyjnych, społecznych, archiwizacyjnych, marketingowych, handlowych, dokumentacyjnych i statystycznych świadczonych przez zespół Audiowizualni.pl jest poznanie treści Regulaminu i jego akceptacja przez Użytkownika. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik wypowiedzieć Umowę, jeżeli to nie nastąpi uznaje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.
4. Każde działanie Użytkownika – w szczególności działania interaktywne, jak komentowanie artykułów, publikacja zdjęć, tekstów i wszelkiego rodzaju danych, także audiowizualnych, korzystanie z interaktywnych formularzy – podlega zasadom określonym w Regulaminie.

§ 2 – dane osobowe

1. Zespół Audiowizualni świadczy usługi informacyjne, edukacyjne i promocyjne oraz gromadzi i przetwarza dane osobowe oraz inne dane techniczne (w tym adresy e-mail oraz adresy IP) służące do identyfikacji swoich użytkowników.
2. Serwis działający pod poddomeną www.mlodzi.kipa.pl prowadzi Sekcja Młodych Producentów KIPA, a jego wydawcą jest Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21/28c. Zespół przygotowujący ten serwis obowiązują zasady, jakimi kieruje się zespół Audiowizualni.pl. Dlatego też wszystkie zapisy dotyczące w niniejszym regulaminie zespołu Audiowizualni.pl należy traktować jako tożsame z zespołem Sekcji Młodych Producentów KIPA.
3. Dane gromadzone są poprzez formularz rejestracyjny lub inne formularze działające na ww. witrynach.
4. Zespół Audiowizualni zastrzega sobie także możliwość wpisania do swoich baz także danych, zgłoszonych drogą oficjalną do KIPA lub FPCA lub jednostek im podległych w inny sposób.
5. Użytkownik korzystając z ww. serwisów oraz ich formularzy rejestracyjnych, interaktywnych petycji czy apeli zaświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz zaświadcza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia przez zespół Audiowizualni, że dane osobowe lub techniczne nie są zgodne z prawdą zespół zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisu lub całego konta Użytkownika.
7. W przypadkach łamania prawa, takich jak celowe działania obciążające serwer, podejmowanie prób włamania lub włamanie na serwer, działania typu flood, kradzież danych, łamanie praw autorskich, udzielanie komentarzy niezgodnych z prawem zespół Audiowizualni, FPCA lub  KIPA może zgłosić sprawę do odpowiednich organów ścigania, zablokować numer IP lub podjąć inne działania zapobiegawcze ochraniające dane zawarte na serwerze.

§ 3 – obowiązki użytkownika

1. Użytkownik przed skorzystaniem z serwisów i podjęciem jakiekolwiek działań interaktywnych na serwisach ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie z serwisów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń w treści:
2a. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
2b. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług;
2c. Dane osobowe, jakie podałem w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe oraz nie naruszają praw i dóbr osobistych osób trzecich;
2d. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez zespół Audiowizualni.pl, FPCA i KIPA, które zostały przekazane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym/apelu/petycji w celu prawidłowego świadczenia usług, w celach operacyjnych, marketingowych, programistycznych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu;
2e. Zgadzam się na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, jaki został przeze mnie podany w interaktywnych formularzach, wiadomości od zespołu Audiowizualni, KIPA, FPCA;
2f. Oświadczam, że moje działania interaktywne na ww. stronach są legalne i nie łamią polskiego prawa;
2g. Zezwalam na świadczenie przez zespół Audiowizualni usług w ramach mojego konta;
2h. Jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie na ww. stronach danych, danych osobowych, treści audiowizualnych, treści wizualnych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
2i. Zobowiązuję się korzystać z serwisów zgodnie z Regulaminem;
2j. Akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez zespół Audiowizualni.pl umieszczanych przeze mnie w serwisach danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań, łamią polskie prawo lub naruszają w jakikolwiek sposób wizerunek osób trzecich;
2k. Zobowiązuję się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisów oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
2l. Zobowiązuję się przestrzegania autorskich praw majątkowych, praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Audiowizualni.pl, KIPA, FPCA oraz Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA) oraz innych podmiotów;
2m. Zobowiązuję się do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
2n. Zobowiązuję się do nie wykonywania działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za nielegalne;
2o. Zobowiązuję się nie naruszać zabezpieczeń ww. serwisów, ani nie uzyskiwać od innych Użytkowników ich haseł i danych identyfikacyjnych;
2p. Zobowiązuję się nie podejmować jakichkolwiek działań mogących zaszkodzić działaniu ww. serwisów i ich serwerów, w szczególności działań z wykorzystaniem kodów komputerowych, wirusów, botów, robaków itp., które umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;

3. Zabrania się zamieszczania w serwisach określonych w tym Regulaminie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących nazizm i niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

§ 4 – postanowienia końcowe

1. Wypowiedzenie Umowy przez użytkownika następuje poprzez przysłanie stosownego listu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysłanego z tego samego adresu e-mail, jaki podano w formularzu rejestracyjnym.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Audiowizualni.pl i Kipa.pl.

Ten plik komputerowy został utworzony w dniu 29.01.2013
aktualizacja:  27.05.2015

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!