KIPA

Rejestr Utworów w KIPA

Rejestr Utworów stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do rejestru stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych prowadzi Rejestr Utworów dla następujących kategorii utworów audiowizualnych: film fabularny kinowy, ilm fabularny telewizyjny, serial telewizyjny, teatr TV, film lub serial animowany, film dokumentalny, serial dokumentalny, program telewizyjny, cykl telewizyjny i inne formy.

Więcej informacji w dziale: Rejestr Utworów 

AddThis Social Bookmark Button