Świat końca 2.0 [EBIB]

Prezentujemy artykuł dotyczący idei witryn internetowych web 2.0, systemu pozwalającego na czynne uczestnictwo użytkownika przygotowany przez p. Marcina Wilkowskiego dla EBIB. Autor zastanawia się w jaki sposób i na jakich zasadach definiujemy kierunek tej ewolucji i co nam daje pisanie o innowacjach w perspektywie permanentnego kryzysu.

Świat końca 2.0

fragment

Streszczenie: Artykuł omawia funkcjonowanie pojęć związanych z koncepcją 2.0 w różnych aspektach: estetycznym, retorycznym, terapeutycznym, ich marketingowy charakter i brak zakorzenienia w lokalnej rzeczywistości. W konkluzji zwraca uwagę na ograniczający charakter języka posługującego się ideologią 2.0 i proponuje jego odrzucenie.

***

(...) Polskie reakcje na ACTA zwiastują kres 2.0 rozumianego jako zestaw przynoszonych z zewnątrz pojęć potrafiących definiować wewnętrzne problemy i ich rozwiązania albo pełnić funkcję bufora między awangardowymi oczekiwaniami innowatorów a konserwatyzmem starego systemu - działającego na dodatek w sytuacji permanentnego kryzysu finansowego. Protesty przeciwko ACTA i dyskusje, które na ten temat rozwijają się wciąż w polskim Internecie pokazują, że wykształciły się już lokalnie osoby i środowiska będące głównymi agentami oczekiwanych zmian. Język opisu problemu związanego z podpisaniem tej umowy wyrasta z lokalnych doświadczeń i nie musi odwoływać się do zewnętrznych źródeł: autorytetów, książek, sloganów. Mamy własne problemy, własne koncepcje i własne memy.

To wszystko jest sygnałem do ostatecznego odrzucenia 2.0. Nie mówmy o nauce 2.0, tylko o nowoczesnym systemie naukowym. Nie traktujmy idei open access jako alternatywy, uznajmy ją za standard. Nie mówmy o crowdsourcingu, tylko o otwartości na użytkowników. Nie mówmy o social media, tylko o nowoczesnej komunikacji. Nie mówmy o kulturze 2.0, bo nie ma już innej kultury. Jeśli damy się zamknąć w granicach 2.0, nigdy nie zostaniemy wypuszczeni poza margines. (...)

Marcin Wilkowski

Tekst przygotowany został dla biuletynu EBIB (nr 2/2012),
publikacja na stronie Audiowizualni.pl za zgodą Stowarzyszenia EBIB.
Wybór fragmentu i podkreślenie: Audiowizualni.pl.

DO POBRANIA: Świat końca 2.0

 

AddThis Social Bookmark Button