Prawo autorskie i biblioteki: aktualne zagadnienia. Perspektywa EIFL [EBIB]

Prezentujemy artykuł Teresy Hackett Electronic Information for Libraries - IP o tym, jak bibliotekarze EIFL włączają się w kształtowanie polityki międzynarodowej w ramach World Intellectual Property Organization (WIPO) [Światowej Organizacji Własności Intelektualnej] i angażują się w krajowe debaty o prawie autorskim po to, by działania współczesnych bibliotek w zakresie obsługi użytkownika opierały się o przepisy prawne. Tekst przygotowany dla Elektronicznej Biblioteki, a publikowany w serwisie Audiowizualni.pl za zgodą Stowarzyszenia EBIB.

Streszczenie: Electronic Information for Libraries (EIFL) [Informacja Elektroniczna dla Bibliotek — przyp. tł.] to międzynarodowa organizacja non-profit, która współpracuje z bibliotekami mając na celu zapewnienie dostępu do informacji cyfrowej w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową. Program dotyczący prawa autorskiego i bibliotek, zwany EIFL-IP1, wspiera zrzeszenie bibliotekarzy z krajów partnerskich, zajmujących się prawem autorskim, w propagowaniu sprawiedliwego systemu praw autorskich w celu zmaksymalizowania dostępu do wiedzy.

FRAGMENT:

Dlaczego prawo autorskie jest ważne dla bibliotek?

Rolą bibliotek jest zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji i wiedzy. Prawo autorskie określa warunki własności i rozpowszechniania wiedzy, dlatego stanowi przedmiot największego zainteresowania bibliotek i organizacji, które je reprezentują.

Prawo autorskie dotyczy kwestii, które są kluczowe dla usług oferowanych przez biblioteki, takich jak dostępność i cena książek, prawo zakupu książek zza granicy, prawo wypożyczania książek oraz innych materiałów. Ponadto reguluje podstawowe działania biblioteczne, takie jak zachowanie dziedzictwa kulturowego, dostarczanie dokumentów poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne, dostarczanie pakietów materiałów edukacyjnych i naukowych, a także opracowywanie informacji w formacie dostępnym dla osób niepełnosprawnych, np. dla osób niewidomych lub niedowidzących5.
Technologie cyfrowe sprawiły, że biblioteki, a także ludzie, zetknęli się bezpośrednio z uprawnieniami dysponentów praw autorskich, których zakres rozszerzał się na przestrzeni lat w odpowiedzi na rozwój tych technologii. W efekcie, dla bibliotek — pełniących rolę "pośredników wiedzy" — przepisy regulujące prawo autorskie stanowią coraz większe wyzwanie. Nowe usługi biblioteczne, takie jak wypożyczanie e-książek czy eksploracja tekstu i danych z treści6, przyczyniają się do powstawania konfliktów z wydawcami. Zbyt restrykcyjne prawo autorskie tworzy bariery prawne, które utrudniają sensowne korzystanie z zasobów w bibliotekach na użytek edukacji, badań naukowych czy rozwoju osobistego.

DO POBRANIA: Prawo autorskie i biblioteki

Tekst przygotowany został dla biuletynu EBIB (nr 3/2014),
publikacja na stronie Audiowizualni.pl za zgodą Stowarzyszenia EBIB.
Wybór fragmentu i podkreślenie: Audiowizualni.pl.

AddThis Social Bookmark Button