Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Newslettery Elektroniczna Biblioteka "Legalna Kultura" w bibliotece [EBIB]

"Legalna Kultura" w bibliotece [EBIB]

Publikujemy tekst Anny Równy (konsultant metodyczny, Fundacja Legalnej Kultury) poświęcony omówieniu oferty legalnych źródeł kultury dostępnych w ramach projektu Legalna Kultura. Obecnie wiele instytucji państwowych, kulturalnych czy organizacji rządowych i pozarządowych udostępnia swoje zasoby na wolnych licencjach, przyczyniając się tym samym do idei związanych z otwartą nauką i kulturą w Internecie. Tekst przygotowany dla Elektronicznej Biblioteki, a publikowany w serwisie Audiowizualni.pl za zgodą Stowarzyszenia EBIB.

Streszczenie: Autorka przedstawia projekt Fundacji Legalna Kultura, który ma promować – wśród użytkowników sieci – legalne wykorzystanie zasobów kultury.

FRAGMENT:

Otwarte zasoby stanowią obecnie przedmiot badań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Opracowywany przez zespół ekspertów projekt ustawy o otwartych zasobach publicznych ma w założeniu przyczynić się do rozwoju dwu istotnych sfer życia publicznego: sfery kultury i sfery nauki. Fundacja Legalna Kultura, która od początków promuje wartościowe legalne źródła oparte na wolnych licencjach i funkcjonujące w domenie publicznej, także uczestniczy w konsultacjach przy tworzeniu ustawy wspomagającej proces otwierania zasobów wiedzy i kultury za pośrednictwem Internetu.

Wprowadzeniem w życie powyższej ustawy zainteresowane są również biblioteki, nie tylko naukowe, działające przy wyższych uczelniach, ale również publiczne, pedagogiczne i szkolne. Uregulowany ustawą dostęp do badań i tekstów naukowych, przyczyni się do rozwoju nauki w Polsce, zwiększy szanse edukacyjne społeczeństwa, umożliwi samokształcenie obywateli. Nie należy zapominać również o kompetencjach kulturowych, które obywatel może kształtować poprzez kontakt z niedostępnymi lub zapomnianymi utworami, stanowiącymi cenne zasoby kultury udostępniane przez zainteresowane instytucje w Polsce. Już dziś wiele instytucji państwowych, kulturalnych czy organizacji rządowych i pozarządowych udostępnia swoje zasoby na wolnych licencjach, przyczyniając się tym samym do idei związanych z otwartą nauką i legalną kulturą w Internecie.

DO POBRANIA: "Legalna Kultura" w bibliotece

Tekst przygotowany został dla biuletynu EBIB (nr 1/2014),
publikacja na stronie Audiowizualni.pl za zgodą Stowarzyszenia EBIB.
Wybór fragmentu i podkreślenie: Audiowizualni.pl.

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!