Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Patronaty Patronaty archiwalne Konferencja naukowa Idea Zespołu Filmowego – historia, teraźniejszość i nowe wyzwania 2013

Patronaty archiwalne

Konferencja naukowa Idea Zespołu Filmowego – historia, teraźniejszość i nowe wyzwania 2013

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej oraz Wydział Organizacji Sztuki Filmowej PWSFTviT wspólnie organizują w dniach 16-17 maja 2013 r. w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi konferencję naukową, której głównym celem jest przedstawienie i omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem zespołów filmowych w ujęciu historycznym, ekonomicznym oraz twórczym. Podejście analityczne jest niezbędne, żeby lepiej poznać tradycję, teraźniejszość oraz podjąć dyskusję na temat rozwoju zespołów filmowych na współczesnym rynku mediów. KIPA i Audiowizualni.pl sprawują patronat nad wydarzeniem.

Prelegenci konferencji "Idea Zespołu Filmowego – historia, teraźniejszość i nowe wyzwania" podejmą próbę wskazania potencjalnych korzyści, wynikających z zastosowania zespołowej metody producenckiej, tak ważnej dla konsolidacji polskiego środowiska filmowego oraz podniesienia poziomu artystycznego i producenckiego dzieł filmowych.

W dyskusji rozważane będą również problemy związane z funkcjonowaniem zespołów filmowych w realiach gospodarki rynkowej. Chcielibyśmy, żeby w panelach dyskusyjnych uczestniczyli znani filmoznawcy, producenci oraz twórcy filmów. Zaplanowaliśmy wykłady tematyczne, które będą wygłoszone przez specjalistów branży filmowej.

Konferencja ma przybliżyć ideę zespołu filmowego - nie tylko społeczności akademickiej, ale także specjalistom organizującym procesy produkcyjne polskiej kinematografii i wszystkim zainteresowanym. Uczestnicy przypomną ideę zespołu filmowego w kontekście historycznym, przedstawią funkcjonowanie zespołów w PRL i po transformacji ustrojowej, zastanowią się też nad możliwościami twórczego rozwoju idei zespołu filmowego w obecnym kinie polskim.    
W programie konferencji są referaty i dyskusje panelowe filmoznawców oraz praktyków związanych z polskimi zespołami filmowymi.
Zaplanowano cztery kręgi zagadnień:

I Historia idei i dokonań artystycznych Zespołów Filmowych

II Zespoły Filmowe jako forma samorządu twórców

III Zespół Filmowy w nowych realiach ustrojowych po 1989 r.

IV Zespół Filmowy jako uczestnik gry rynkowej i producent filmów wobec wyzwań przyszłości.

Komitet organizacyjny konferencji: prof. Tadeusz Szczepański - kierownik naukowy konferencji, prof. Filip Bajon - opiekun merytoryczny, były szef artystyczny SF "Dom"; dr Roman Sawka – przewodniczący komitetu organizacyjnego; dr hab. Izabela Łapińska - organizacja; dr Anna M. Zarychta – organizacja, wydawnictwo; mgr Agnieszka Orankiewicz – koordynator konferencji.

HARMONOGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ "IDEA ZESPOŁU FILMOWEGO – HISTORIA I NOWE WYZWANIA":

16 maja (czwartek) - dzień pierwszy Konferencji w Hali Telewizyjnej w Budynku Z:  

08.30 – 09.30 recepcja gości przebyłych na konferencję;

09.30-10.00 powitanie gości przez prof. Mariusza Grzegorzka, rektora łódzkiej Szkoły Filmowej;

10:00  rozpoczęcie konferencji i zaproszenie na pierwszy panel dyskusyjny: "Historia idei i dokonań artystycznych Zespołów Filmowych". Prowadzący panel: dr Konrad Klejsa, dr Kamila Żyto, mgr Anna Pachnicka;

10:00-11:00 referaty związane z tematem panelu;

ok. 11.00 – 11.15 - przerwa kawowa;

11.15- 13.15 dyskusja panelowa;

13:15-14.00 obiad;  

14.00- 17.15 drugi panel dyskusyjny: "Zespoły Filmowe jako forma samorządu twórców". Prowadzący panel: dr Artur Majer, dr Anna Zarychta, mgr Marek Bączyk;

14:00-15:00 referaty związane z tematem panelu;

ok. 15.00 - 15.15 - przerwa kawowa;

15:15- 17:15 dyskusja panelowa;

18.00 – 19.00 spotkanie z dostojnym Jubilatem prof. dr. hab. Edwardem Zajičkiem; to także okazja, by otrzymać autograf w książce Profesora.

19:00 uroczysta kolacja, koncert muzyczny.

17 maja (piątek) dzień drugi Konferencji w Hali Filmowej w budynku Z:  

10:00-13:15 trzeci panel dyskusyjny: "Zespół Filmowy w nowych realiach ustrojowych po 1989r."; prowadzący panel: dr Marcin Adamczak, dr Piotr Marecki, mgr Marek Rudnicki;

10:00-11:00 referaty związane z tematem panelu;

ok. 11.00 – 11.15 - przerwa kawow;

11.15- 13.15 dyskusja panelowa;

13:15-14.00 obiad;  

14:00-17:15 czwarty panel dyskusyjny: "Zespół Filmowy jako uczestnik gry rynkowej i producent filmów wobec wyzwań przyszłości". Prowadzący panel: mgr Łukasz Dzięcioł, mgr Ewa Puszczyńska, mgr Anna Wróblewska, mgr Karolina Mróz;

14:00-15:00 referaty związane z tematem panelu; 

ok. 15.00 - 15.15 - przerwa kawowa;

15:15- 17:15 dyskusja panelowa;

17:15-18.00 krótkie podsumowanie i zakończenie konferencji.

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!