Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home RFF BAZA INFORMACJI O RFF RFF w Europie: Prezentacja europejskich Regionalnych Funduszy Filmowych - wstęp

Baza informacji o Regionalnych Funduszach Filmowych

RFF w Europie: Prezentacja europejskich Regionalnych Funduszy Filmowych - wstęp

PREZENTACJA EUROPEJSKICH REGIONALNYCH FUNDUSZY FILMOWYCH
ORAZ SPOSÓB ICH FUNKCJONOWANIA

Europejskie regionalne fundusze filmowe oferują branży filmowej wielorakie programy dofinansowania, których celem jest wsparcie kultury filmowej, promowanie i wzmacnianie spójności społecznej oraz budowę infrastruktury regionalnej. Wsparcie kinematografii regionalnej jest niezbędne do ochrony oraz rozwoju europejskiego sektora audiowizualnego, promocji lokalnej oraz regionalnej tożsamości kulturowej, różnorodności kulturowej oraz praw obywatelskich.

W europejskiej tradycji to władze publiczne na poziomie regionalnym, krajowym oraz ponadnarodowym ingerują, jako pracodawcy i sponsorzy, w branżę filmową. Według Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego w 2004 w Europie funkcjonowało około 195 instytucji finansowania publicznego prowadzących około 600 programów mających na celu dofinansowanie branży filmowej i audiowizualnej. W 2004 roku całkowity budżet wsparcia publicznego europejskiej branży filmowej i audiowizualnej (z wyłączeniem ulg podatkowych) wyniósł około 1.4 miliarda euro. 70% tej kwoty rozdysponowane zostało przez krajowe agencje filmowe, 21% przez regionalne agencje filmowe a 9% rozdzielono na poziomie ponadnarodowym.

Subwencje publiczne mogą mieć formę dotacji, jednak często są to pożyczki preferencyjne – wymagalne pod określonymi warunkami np. wypłacane z zysku, a zatem rzadko całkowicie spłacane. Panującą tendencją jest odchodzenie przez instytucje publiczne od dotacji oraz subwencji na rzecz pożyczek warunkowych lub funduszy kapitałowych.

Finansowanie publiczne na poziomie regionalnych stało się w Europie niezwykle ważną częścią całkowitego finansowania utworów filmowych i audiowizualnych. Według Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego coraz większa część produkcji filmowej i audiowizualnej finansowana jest z różnorodnych funduszy regionalnych. Należy zauważyć, iż w niektórych państwach przychody regionalnych instytucji finansujących pochodzą z różnorodnych źródeł, nie tylko od podmiotów publicznych, które je stworzyły. Na przykład w Niemczech fundusze regionalne wspierane są przez nadawców. We Francji, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji przez krajowe agencje filmowe. Niemcy to państwo oferujące zdecydowanie najwyższy poziom dofinansowania na poziomie regionalnym. Zaczęło się od FilmForderung Hamburg, a niedługo później w jego ślady poszły inne landy niemieckie.

Charlotte Appelgren, sekretarz Generalny Cine-Regio

 

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!